Návštěva Rodného domu Johana Gregora Mendela

27. 12. 2023 v 8:19 hodin
Na pozvání starosty obce Vražné jsme se dne 20. 12. 2023 vypravili se čtyřmi našimi uživateli pocházejícími z Vražného nebo Hynčic do Rodného domu Johana Gregora Mendela, který neslouží pouze jako muzeum, ale nabízí také prostory k setkání, posezení a popovídání si.
Zde jsme byli zvesela přivítáni slavnostním projevem a písní Vraženským spolkem Babinec. Přestože již naši uživatelé ve Vražném nebydlí, našli si mezi pozvanými nějakého toho souseda, kamaráda, spolupracovníka z práce či rodinného příslušníka. Každý znal každého a tak bylo o čem vyprávět a hlavně vzpomínat.
Pan starosta Lukáš Bršťák měl velmi milé a dojemné úvodní slovo, ve kterém zmínil spolupráci obce s naším Domovem Odry. Jak je důležité nezapomínat na občany dříve žijící a pracující v rodné obci a udržovat vazby mezi sousedy, kolegy z práce a známými. Rád by touto formou setkávání pokračoval i nadále. Na jaře přijedou zástupci obce již podruhé k nám do Domova a na podzim „my“ do Vražného. Také poděkoval zaměstnancům Domova Odry za jejich nelehkou práci a popřál mnoho sil do budoucna. Všichni naši uživatelé obdrželi krásnou kytičku a malý dárek k Vánocům.
Zaměstnankyně obce pro nás připravily občerstvení a paní Ondrušková nezklamala žloutkovými věnečky, které Vražeňáci znají již několik desítek let. Ani my jsme nepřijeli s prázdnou. Dovezli jsme naše tradiční domovské vánoční cukroví, které spolu s kuchyní pomáhají péct zaměstnankyně Domova. Letos přiložila ruce k dílu i skoro 92letá paní Jochcová. Také jsme obci darovali malou pozornost vyrobenou našimi uživateli v keramickém klubu.
Celé setkání bylo hodně o zpěvu a radosti ze života. Již teď se naši Vražeňáci těší na jarní setkání. 
top