Stížnosti

V případě, že máte určité výhrady k námi poskytovaným službám, můžete si na jejich kvalitu nebo způsob poskytování stěžovat. Vaše stížnosti či připomínky jsou pro nás zdrojem pro další rozvoj našeho Domova, pro zdokonalení našich služeb a slouží k odhalení porušení práv nebo oprávněných zájmů uživatelů.
 

Stěžovat si můžete kompetentním osobám:

 • Ředitelka Domova Odry: Ing. Pavlína Koláčková, tel.: 556 730 133, 556 719 184, v pracovní dny od 6.00 do 14.30 hodin, nepřetržitě na mobil: 723 049 017
 • Vedoucí zdravotně sociálního úseku: Lada Kolečková, tel.: 556 785 162, v pracovní dny od 6.00 do 14.30 hodin
 • Vedoucí sociální pracovnice: Bc. Renáta Vašutová, DiS., tel.: 556 785 168, v pracovní dny od 8.00 do 13.00 hodin
 • Vedoucí pracovníků v sociálních službách: Leona Gaberová, tel.: 556 785 165, v pracovní dny od 6.00 do 14.30 hodin
 • Ekonomka DO: Bc. Iveta Šťastná, tel.: 556 719 194, v pracovní dny od 6.00 do 14.30 hodin
 

Způsob podání stížnosti:

 • ústně
 • telefonicky
 • písemn
 • osobní podání do kanceláře ředitelky
 • doručení poštou na adresu: Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, Odry, 742 35
 • elektronickou poštou na e-mail: kolackova@ddodry.cz
 • anonymně
 

Stížnost bude prošetřena a v případě uvedení kontaktu na stěžovatele bude tento informován „Sdělením o výsledku prošetření stížnosti“ do 14 dnů ode dne podání stížnosti. Pokud je k prošetření nutná doba delší, je stěžovatel písemně vyrozuměn o dalším postupu a lhůtě. Standard „Stížností“ i „Standard stížností s piktogramy“ a „Formulář pro podávání stížností“ je k dispozici všem volně dostupný ve všech budovách našeho zařízení na nástěnkách. V případě nejasností kontaktujte ředitelku Domova Odry.

Formulář „Stížnosti“ ke stažení níže.

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
20. 12. 2022 Formulář „Stížnosti“ .doc 75 kB Stáhnout
22. 10. 2022 Podávání stížností .pdf 72 kB Stáhnout

Nezávislé organizace

 • Zřizovatel
  Moravskoslezský kraj | 28.října  117, Ostrava | tel.: 595 622 622 | e-mailposta@msk.cz
 • Veřejný ochránce lidských práv
  Údolní 39 | 602 00 Brno | tel.:  542 542 888 | e-mail: podatelna@ochrance.cz
  ID datové schránky jz5adky
 • MPSV  (stížnosti na poskytování sociálních služeb)
  Na Poříčním právu 1/376 | 128 01 Praha 2 | tel.:  221 921 111 | email: posta@mpsv.cz
  ID datové schránky Sc9aavg
 • MZ ČR (stížnosti na poskytování zdravotní péče)
  Palackého nám. 4 | 128 01 Praha 2 | tel.:  224 972 420 | e-mail: stiznosti@mzcr.cz
 • Český helsinský výbor
  Štefánkova 21 |  150 00 Praha 5 | tel.: 257 221 142 | e-mail: pravni@helcom.cz
 • Zlatá linka seniorů
  tel.: 800 200 007 – bezplatná linka důvěry pro seniory
top