Kdo jsme

Naše filozofie

V centru našeho zájmu je vždy klient – jeho rytmus, zvyky a potřeby. Proto se mu snažíme být v případě potřeby vždy po ruce. Víme, že každý je unikátní osobnost se svými vlastními představami i zájmy. Proto se klientům našeho domova snažíme vytvořit vyhovující program a zabezpečit příjemné prostředí. Tak, aby u nás mohli vést co nejběžnější život.

Smysl domova

Ke klientům se snažíme být vstřícní, a to i pokud vzniknou situace náročné pro obě strany. S klienty, kteří nejsou schopni své názory a vůli vyjádřit, jednáme citlivě. Nerozhodujeme za ně, ani s nimi nemanipulujeme. Spolupracujeme s rodinami a zajímáme se o i předchozí život a zvyky klienta. Sledováním nonverbálních signálů se snažíme zjistit jejich preference.

Slovo ředitelky

Prožít důstojné, klidné a pokud možno aktivní stáří. To je posláním našeho domova. Poskytujeme takové sociální služby, které v co největší míře podporují samostatnost a soběstačnost našich klientů. Zajišťujeme to nejen pomocí odpovědného a vstřícného personálu, ale i úzkou spoluprací s rodinami a přáteli jednotlivých klientů.
top