Kurzy, stáže a konference

Kurz

V lednu 2015 nám Ministerstvo práce a sociálních věcí udělilo akreditaci na vzdělávací program „Úvod do dobré praxe v Domově v Odrách“.  Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a pro ty, kteří se snaží podporovat sebevědomí, důstojnost a jedinečnost uživatelů z domovů pro seniory, z domovů se zvláštním režimem, denních a týdenních stacionářů.  Kurz je 8 hodinový a je přednášen prezenční formou (filmové ukázky ze života v Domově, zážitková forma výuky, praktické ukázky, nácvik). S naší praxí vás seznámí zaměstnanci Domova.

Kurz již není akreditován.

Co nabízíme

 • ukázky z individuálních plánů uživatelů
 • animační programy – skupinové i individuální
 • aktivity zaměřené na reminiscence
 • ukázka terapie s robotickým tuleněm „PARO“ – zatím svého druhu jediný v ČR
 •  jak pracujeme s konceptem bazální stimulace – zážitková forma výuky
Ti kdo se starají o druhé, jsou postaveni nade všechny ostatní, neboť uchovávata obnovovat je stejně ušlechtilé jako tvořit.

 

Stáže

Pro zájemce nabízíme možnost absolvování stáže  v našem Domově, předávání naší dobré praxe, program přizpůsobíme Vašim požadavkům a zájmu,  za poplatek 300,- Kč

Aktivní účast na konferencích

Náš Domov je oslovován k aktivní účasti při pořádání konferencí, kongresů a přednášek pro odbornou veřejnost:
 
 • Vzpomínky se nevyhazují, workshop, Praha, Miroslava Chodurová
 • Ruku v ruce s konceptem bazální stimulace, přednáška Ostrava, GDO. Marta Martinátová
 • Animace v Domově, přednáška Valašské Meziříčí, Miroslava Chodurová
 • Jak pracujeme s BS v našem Domově, přednáška Valašské Meziříčí, Marta Martinátová
 • Aktivizace pro uživatele s onemocněním demence, přednáška Odry, Dita Chudá
 • Reminiscence – vzpomínky, přednáška Odry, Iveta Rašková
 • Bazální stimulace a kraniosakrální terapie v našem Domově, přednáška Odry, Marta Martinátová
 • Trnitá cesta k partnerství a důstojnosti, (Historie), přednáška GDO Ostrava, Marta Martinátová
 • Trnitá cesta k partnerství a důstojnosti, (Současnost) přednáška GDO Ostrava, Dita Chudá
 • Společnou cestou, konference Ostrava, powerpointová prezentace, Lada Kolečková
 • Bazální stimulace v péči o seniory, kongres Ostrava, posterová prezentace, Miroslava Chodurová + Marta Martinátová
 • Robotizace v péči, konference „Jeden svět“ Praha, Miroslava Chodurová
 • Terapeut se šarmem, Gerontologické dny Ostrava, workshop, Miroslava Chodurová + Marta Martinátová
 • Sociální robot, konference „Stárnutí“ Praha, přednáška, Miroslava Chodurová + Marta Martinátová
top