Naše certifikáty

Získaná osvědčení

Řada osvědčení dokládá skutečnost, že poskytujeme kvalitní služby

 • V roce 2008 nám byl udělen mezinárodní certifikát „Pracoviště bazální stimulace“, po pravidelných resupervizích nám byl v roce 2019 certifikát prodloužen do roku 2024.

 • Získali jsme I. místo v celorepublikové soutěži „Cena kvality“ jako nejlepší poskytovatel pobytových služeb v ČR v roce 2008.

 • V roce 2009 získala pracovnice našeho Domova „Zvláštní ocenění za výborné výsledky v aplikaci bazální stimulace a kraniosakrální terapie u seniorů“, v roce 2011 další pracovnice převzala I. místo v Národní ceně jako nejlepší pracovník v sociálních službách v ČR.

 • V roce 2011 jsme získali „Cenu kvality“ jako nejlepší poskytovatel sociálních služeb pro seniory.

 • Roku 2013 proběhla v domově „Inspekce poskytování sociálních služeb“, kdy inspekční tým potvrdil kvalitní poskytování služeb pro seniory a Úřad práce o nás informoval Ministerstvo práce a sociálních věcí jako o nejlepším kontrolovaném zařízení.

 • Roku 2014 jsme získali I. místo v celorepublikové soutěži „Domov plný života“.

 • Od roku 2011 jsme držiteli certifikátu „Vážka“ za kvalitní péči o uživatele s Alzheimerovou chorobou. Poslední recertifikace  proběhla v roce 2023 a certifikát nám byl prodloužen do roku 2025.

 • V roce 2016 jsme obdrželi 2x bronzový a 2x stříbrný certifikát Snoezelen (místnost a prostředí).
Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
23. 01. 2023 Certifikáty a ocenění k nahlédnutí .pdf 1 MB Stáhnout

Certifikáty a zajímavosti

 • 2023 | Obhajoba certifikátu Vážka – dne 18.12.2023 proběhla ve službě Domov se zvláštním režimem recertifikace Vážka. Tento certifikát jsme získali již v roce 2011 a od té doby jej pravidelně co 2 roky úspěšně obhajujeme, povedlo se nám to i letos. Audit provedla Česká alzheimerovská společnost. Certifikát dokládá, že poskytujeme kvalitní služby pro uživatele s demencí a alzheimerovou chorobou. Certifikát ZDE
 • 2023 | Se zaměstnanci a uživateli Domova jsme společně přispěli do Potravinové sbírky 275 kg. Certifikát ZDE
 • 2022 | Do Potravinové sbírky jsme společně se zaměstnanci a uživateli Domova přispěli 191 kg. Certifikát ZDE
 • 2021 | Do Potravinové sbírky jsme přispěli 250 kg, i tentokrát se k zaměstnancům připojili i naši uživatelé. Certifikát ZDE
 • 2021 | Získání certifikátu ČSN EN ISO 50001:2019 pro korporaci MSK. MSK úspěšně absolvoval certifikační proces systému hospodaření s energií a získal pro krajský úřad, všechny příspěvkové organizace a obchodní společnosti certifikát ČSN EN ISO 50001:2019 Systém managementu hospodaření s energií. Certifikát ZDE
 • 2021 | Obhajoba certifikátu Vážka – dne 25.11.2021 proběhla ve službě Domov se zvláštním režimem recertifikace Vážka. Tento certifikát jsme získali již v roce 2011 a od té doby jej pravidelně co 2 roky úspěšně obhajujeme, povedlo se nám to i letos. Audit provedla Česká alzheimerovská společnost. Certifikát dokládá, že poskytujeme kvalitní služby pro uživatele s demencí a alzheimerovou chorobou. Certifikát ZDE
 • 2020 | Společně jsme se zapojili s uživateli do Potravinové sbírky a odevzdali jsme potraviny ve výši 358 kg. Certifikát ZDE
 • 2019 Obhajoba  certifikátu Bazální stimulace – 20. prosince proběhla supervize Bazální stimulace, certifikát „Pracoviště bazální stimulace“ jsme obhájili a byl prodloužen do 20. prosince 2024. Certifikát ZDE
 • 2019 Obhajoba certifikátu Vážka  – 28. srpna proběhla ve službě Domov se zvláštním režimem opět recertifikace Vážka. Tento certifikát jsme získali již v roce 2011 a od té doby jej pravidelně co 2 roky úspěšně obhajujeme a povedlo se nám to i letos. Audit provedla Česká alzheimerovská společnost. Certifikát dokládá, že poskytujeme kvalitní služby pro uživatele s demencí a alzheimerovou chorobou. Certifikát ZDE
 • 2018 | Domov Odry získal nový certifikát Snoezelen – MSE proškolené pracoviště. Domov nabízí svým uživatelům terapii v multismyslové relaxační místnosti. Pracovníci se snaží pobyt v této místnosti zaměřovat na jejich zájmy a záliby. Vycházejí při tom z informací samotných uživatelů a jejich příbuzných. Certifikát ZDE
 • 2017 | Na Domově se zvláštním režimem proběhl audit kvality. Certifikát jsme obhájili a byl nám prodloužen o dva roky. Certifikát ZDE
 • 2017 | Od 1. 1. 2017 převzala záštitu nad Domovem Odry manželka prezidenta ČR paní Ivana Zemanová. Certifikát ZDE
 • 2016 | Dne 29. září 2016 jsme získali certifikáty: Snoezelen – MSE místnosti a Snoezelen – MSE prostředí. Certifikát ZDE a ZDE
 • 2016 | Do Potravinové sbírky jsme přispěli 308,60 kg, i tentokrát se k zaměstnancům připojili i naši uživatelé. Certifikát ZDE
 • 2016 | V dubnu 2016 jsme se zapojili do projektu společnosti Sodexo „Plníme přání seniorům“.  Naším přáním bylo pořídit patrový kurník pro naše slepice. Přání bylo podpořeno a my jsme pro naše slepičky mohli pořídit důstojné ubytování. Na kurník jsme získali 16.700,- Kč.
 • 2015 | Pro Domov bylo poctou přivítat Její excelenci velvyslankyni Čínské lidové republiky paní J.E. Ma Keqing.
 • 2015 | Do Potravinové sbírky jsme přispěli 225 kg potravin. Tentokrát se nepřipojili jen všichni naši zaměstnanci, ale i naši uživatelé (což je hodné obdivu). Certifikát ZDE
 • 2015 Audit kvality na Domově se zvláštním režimem (ALDa) podruhé jsme obhájili certifikát „Vážka“ (který vlastníme od roku 2011), s výsledkem 95,5 bodu. Certifikát ZDE
 • 2015 Akreditace MPSV – Byla nám udělena akreditace MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu „Úvod do dobré praxe v Domově Odry“. Rozhodnutí str. 1 ZDE, str. 2 ZDE
top