Jak požádat o službu

Vážení zájemci,

pokud se rozhodujete, které zařízení si máte vybrat jako svůj budoucí domov, tak Vám nabízíme některá kritéria, která Vám mohou být při rozhodování užitečná. Základním předpokladem je, že zařízení je registrovanou sociální službou.
 

Ptejte se! Kdo se neptá, nic se nedozví.

I když se pro náš domov Odry nerozhodnete, budeme rádi, když nám sdělíte, co se Vám nelíbilo nebo co v našem Domově postrádáte.

Děkujeme za Váš zájem!

Jak postupovat

01
Do našeho Domova přichází potenciální zájemci o umístění v našem zařízení. Zájemcům je umožněna prohlídka zařízení a kompetentními zaměstnanci jsou jim poskytnuty informace o životě v našem Domově. V případě jejich zájmu o umístění je jim předána „Žádost o přijetí a poskytování péče“ a „Vyjádření lékaře“. Pro tuto příležitost máme vypracovány vlastní formuláře (viz níže). Zájemcům je vysvětleno, jak postupovat při jejich vyplňování, jaké dokumenty je nutné k žádosti doložit, kde a komu ji podat atd. Také je jim předán informační materiál (leták), kde jsou uvedena telefonní čísla zaměstnanců, na které se mohou s případnými dotazy obrátit.
02

Pokud je žádost na předním místě v evidenci, provede sociální pracovnice jednání se zájemcem o naši službu, aby zjistila, co od naší služby zájemce očekává a jakou podporu od nás bude potřebovat.

03

V případě uvolnění místa (lůžka) a z evidence a provedeného jednání je zřejmé, že uvolněné místo odpovídá požadavkům žadatele, je tento kontaktován k prohlídce uvolněného místa a vyzván k případnému nástupu do domova minimálně 7 dnů před předpokládaným datem nástupu.

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
30. 12. 2022 Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele(ky) .pdf 159 kB Stáhnout
26. 10. 2022 Žádost o přijetí a poskytování péče .pdf 414 kB Stáhnout
top