Dobrovolnictví

Chtěli bychom poprosit Vás, kteří máte dostatek času, chcete dělat radost ostatním lidem a chcete-li být prospěšní, pak přijďte mezi nás!

Přijďte se k nám podívat a sami zhodnoťte Vaše možnosti a schopnosti pro práci v našem Domově.

Potřebujeme dobrovolníky, kteří by se podíleli na zvyšování kvality života našich uživatelů, a to od středoškoláků až po seniory. Potřebujeme někoho, kdo bude mít čas naslouchat životním příběhům, steskům i radostem našich uživatelů. Potřebujme dobrovolníky s inovačními nápady, dobrovolníky veselé, šikovné a společenské, dobrovolníky se zdroji nadšení, s novým pohledem na věc, s novými zkušenostmi.

Nebudete jen dávat, i vy můžete od nás něco získat: nová přátelství, zkušenosti, znalosti, pocit prospěšnosti a užitečnosti, pocit smysluplnosti a uspokojení.
Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
23. 10. 2022 Etický kodex dobrovolníka .pdf 168 kB Stáhnout
top