Historie a současnost

Historie domova

Vznik v roce 1956

Tehdejší vybavení

Vůně po lyzolu

Zastaralý přístup

Nemocniční až kasárenský řád

Fotogalerie

Současnost

V dnešní době nám přijde zvláštní, že obyvatelé s pokorou přijímali rozhodování personálu o svém osobním životě v domově. Bylo to snad i dobou, která potlačovala rovnost a partnerství, respekt a důstojnost k člověku.  Ve společnosti i v domovech panoval předsudek, že senioři jsou na obtíž, že rodina o starého člověka nemá zájem, případně ho využívá jen jako zdroje peněz. A domov pro většinu veřejnosti představoval jen chudobinec a bylo lepší se tomuto místu obloukem vyhnout.

Velké poděkování patří všem zaměstnancům v sociálních službách – za jejich obrovský kus práce, kterou museli vynaložit, aby jejich zařízení mělo dnešní podobu.
top