Změna úhrad za ubytování a stravování uživatelů

01. 03. 2024
Od 1.3.2024 se zvyšují ceny za ubytování a stravování uživatelů.
Ceník služeb
top