Terapeutická linka Sluchátko - cesta ke spokojenějšímu životu

21. 11. 2022


Současná doba nás všechny staví před nové výzvy, které mohou být extrémně zatěžující nejen pro seniory, ale i pro střední „sendvičovou“ generaci, která pracuje a zároveň pečuje o své děti a rodiče. jim všem ve spolupráci s Vámi chceme cestu k psychoterapii a spokojenějšímu životu.  Detabuizovat psychoterapeutickou, psychologickou či psychiatrickou pomoc a  podporovat myšlenku, že říci si o pomoc je znakem síly. 
Naše služba klientům nabízí:
  • Anonymitu  – uchováváme pouze telefonní číslo klienta a to z důvodu evidence počtu hovorů.
  • Snadnou dostupnost  – bezplatné volání z bezpečí a pohodlí (klient platí pouze svému telefonnímu operátorovi)
  • Kontinuální péče  – plánování setkání s jedním terapeutem dle kapacity klienta
Bližší informace o našich službách najdete na webových stránkách  www.linkasluchatko.cz  nebo na  FB Sluchátko  a  Instagram .
 
top