Obhajoba certifikátu Vážka

17. 01. 2024
V listopadu provedly auditorky České alheimerovské společnosti v naší službě Domov se zvláštním režimem audit kvality. Certifikát ,,Vážka'', který je známkou kvalitně poskytovaných služeb, jsme získali již v roce 2011 a od té doby jej úspěšně pravidelně co 2 roky obhajujeme. Auditorky opět konstatovaly velmi profesionální poskytování služeb lidem s demencí a Alzheimerovou chorobou. Po zhodnocení kritérií celkově jsme získali 92,15 bodů ze 100 možných. V oblastech aktivit, individualizované péče, důstojnosti, poskytování zdravotní péče, zvládání problematického chování, výživy, kvalifikace v demencích a kompetencích byla konstatována nadstandartní úroveň péče. Nejvíce nás těší, že se auditorský tým vyjádřil, že by své rodině naše zařízení doporučil. 
2024-01-18.png
top