Dárci v roce 2016

31. 12. 2016

Domov Odry v roce 2016 obdržel finanční dary ve výši 127.150,- Kč.

Dárci: Válková E. | Kajšová V. | Jarošová V. | Ing. Bačík Pavel | Lékárna Selma | Semperflex Optimit s.r.o | Městys Suchdol nad Odrou | Czasch spol. s r. o.| Švancerová L. | Gacka René | Orava Petr | Mgr. Dvorský D. | Sodexo Pass ČR a. s. | Obec Polom | Klezla E. | Fiurášek J. | Ambrož J. | STAVING Odry s. r. o. | Plíhalová K. | Kvapil A. | Bačáková J. | Ing. Linkesch L. | DDesinDer s. r. o.

 

Domov Odry v roce 2016 obdržel věcné dary, jejichž hodnota činila 108.554,68 Kč.

Dárci:  Inter Meta Ostrava s.r.o. | Hrčková M.| Pavlovský S. | Chodura V. | Istelová E. | Chudá D.
top