Výběrové řízení - Vedoucí zdravotně sociálního úseku

25. 05. 2023
Ředitelka organizace Domov Odry, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
Vedoucí zdravotně sociálního úseku


Více informací k pracovnímu místu a přihláška k výběrovému řízení jsou k dispozici ke stažení níže.
top