Získání certifikátu

Získání certifikátu ČSN EN ISO 50001:2019 pro korporaci MSK

MSK úspěšně absolvoval certifikační proces systému hospodaření s energií a získal pro krajský úřad, všechny příspěvkové organizace a obchodní společnosti certifikát ČSN EN ISO 50001:2019 Systém managementu hospodaření s energií.

Certifikát ZDE