Vánoční besídka

Ve středu 18. prosince navštívily náš Domov  děti ze ZŠ Komenské v Odrách, aby potěšily naše uživatele svým vystoupením. Mladší děti začaly scénkou z Betléma. Poté předvedly pohádku O dvanácti měsíčkách. Mezitím starší děti zazpívaly vánoční koledy a písničky za doprovodu pana učitele na klávesy. Své vystoupení děti obohatily ještě povídáním o vánočních tradicích a zvycích. Našim uživatelům se představení moc líbilo, usmívali se a po celou dobu zpívali s dětmi. Děti se s uživateli rozloučily s vlastnoručně vyrobenými dárečky.