Domov opět po roce ožil plesem

Ve středu 20. února ožil Domov Odry tancem, hudbou a zábavou. Mezi hosty nechyběli příbuzní a přátelé uživatelů a zástupci Města Odry. Senioři si povídali u stolu s bohatým pohoštěním a hudba pana Stanislava Zeliny vybízela k tanci. Brzy se taneční parket zaplnil a uživatelé si s chutí odpočinuli při přestávce, kterou vyplnil pěkným tanečním vystoupením soubor Lentilky z Mankovic. Na závěr svého představení předali dárek naší uživatelce paní Karle Černochové, která pochází z jejich obce a připravili jí tak nezapomenutelnou a dojemnou chvilku. Poté pokračovala zábava a senioři si užívali tance i přítomnosti svých rodin. Po výborné večeři proběhlo slosování tomboly, která byla díky štědrosti sponzorů velmi bohatá. Na tuto část programu se senioři obzvláště těší, neboť na domovském plese je zvykem, že v tombole vyhrává každý uživatel. Senioři si ples náležitě užili a mnozí se při odchodu zastavovali u pana Zeliny, aby mu poděkovali za pěknou hudbu.