Jak postupovat

Do našeho Domova přichází potenciální zájemci o umístění v našem zařízení. Zájemcům je umožněna prohlídka zařízení a kompetentními zaměstnanci jsou jim poskytnuty informace o životě v našem Domově. V případě jejich zájmu o umístění je jim předána „Žádost o přijetí a poskytování péče“ a „Vyjádření lékaře“. Pro tuto příležitost máme vypracovány vlastní formuláře (viz níže). Zájemcům je vysvětleno, jak postupovat při jejich vyplňování, jaké dokumenty je nutné k žádosti doložit, kde a komu ji podat atd. Také je jim předán informační materiál (leták), kde jsou uvedena telefonní čísla zaměstnanců, na které se mohou s případnými dotazy obrátit.

Pokud je žádost na předním místě v evidenci, provede sociální pracovnice jednání se zájemcem o naši službu, aby zjistila, co od naší služby zájemce očekává a jakou podporu od nás bude potřebovat.

V případě uvolnění místa (lůžka) a z evidence a provedeného jednání je zřejmé, že uvolněné místo odpovídá požadavkům žadatele, je tento kontaktován k prohlídce uvolněného místa a vyzván k případnému nástupu do domova minimálně 7 dnů před předpokládaným datem nástupu.

Formuláře ke stažení:

  • Žádost o přijetí a poskytování péče ZDE
  • Vyjádření lékaře ZDE