Pozvánka na akci „Spolu ruku v ruce“

Rádi bychom vás pozvali na benefiční akci Moravskoslezského kraje s názvem „Spolu ruku v ruce“ /viz. /, jejímž hlavním účelem je vyjádření podpory pečujícím a osobám, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu. Tato událost se uskuteční 11. 5. 2019 v prostorách Trojhalí Karolína v Ostravě a nabídne bohatý program /viz. /