Nabízené činnosti

Domov nabízí při poskytování služby tyto činnosti:

Ubytování v 1–2 lůžkových pokojích vč. úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla. Domov pro seniory – k dispozici je 12 jednolůžkových, 27 dvoulůžkových pokojů. Domov se zvláštním režimem (ALDa) – k dispozici jsou 3 jednolůžkové a 4 dvoulůžkové pokoje.

Poskytnutí stravy – zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám zdravé výživy a potřebám dietního stravování (strava diabetická, žlučníková).

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – pomoc při oblékání a svlékání, vč. obouvání a speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko či vozík, při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh, při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci a pohybu uvnitř i vně zařízení.

Pomoc při osobní hygieně – pomoc při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty a při použití WC.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.

Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Sociální poradenství – sociální pracovnice pomáhá uživatelům při vyřizování úředních záležitostí (vyřízení trvalého pobytu, nového občanského průkazu, sociálních dávek apod.), dále podávají všechny potřebné informace ohledně pobytu uživatele v zařízení.

Duchovní péčeje zajištěna bohoslužbami přímo v Domově Odry.

Ostatní služby – nákupy dle potřeb uživatelů zajišťují pracovnice v sociálních službách každých 14 dnů. Ostatní služby dále zahrnují kadeřníka (holiče), pedikúru – tito dochází do zařízení dle požadavků uživatelů.

Biografický model péče – cílem modelu je naučit personál porozumět uživatelům, poznat historii jejich života, co je pro ně prioritní, co rozhýbe jejich psychiku a následně i tělo. Jakým způsobem podpořit uživatele v jeho autonomii (samostatnosti) a jeho schopnosti rozhodovat o svých záležitostech co nejdéle. Aktivizovat a reaktivizovat psychické schopnosti a dovednosti.

Individuální plán | Plán spolupráce – sociální služby plánujeme s ohledem na osobní představy, potřeby, záliby, zájmy, silné stránky uživatelů našeho Domova, aby jim naše služba umožňovala vést (pokud možno) běžný způsob života. Každý uživatel má svého patrona (klíčového pracovníka), jehož úkolem je reagovat na přání potřeby uživatele, dohlížet na poskytnutí sjednané podpory a péče. Snažíme se pracovat s biografií uživatele.

 

Zdravotní a ošetřovatelská péče je zajišťována kvalifikovaným personálem 24 hodin denně. Zdravotní (ošetřovatelskou) péči zajišťujeme prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu registrované všeobecné sestry).. Zajištění lékařské péče je formou ústavního lékaře, který do zařízení dochází 2x týdně. Ústavní psychiatr dochází 1x měsíčně. Jiná lékařská ošetření či vyšetření zajišťujeme ambulantně sanitními vozy (popř. rychlou záchrannou službou). Pokud to stav vyžaduje jsou uživatelé hospitalizovaní ve zdravotnickém zařízení.