Animační činnosti

 • Terapie s robotickým tulenem  IVEM. „Paro“ slouží nejenom jako mazlíček, ale je využíván pro bazální stimulaci a smyslovou animaci.  Ivo vydává autentické zvuky, hýbe se, mrká očima, reaguje na teplo a chlad, spokojeně vrní. Slyší a vidí díky dvěma zabudovaným počítačům s řadou senzorů. Pozitivní účinky terapie s „Parem“ se dle výzkumu projevily i ve fyziologických testech. Například byl prokázán výrazný pokles hladiny stresových hormonů, dle EEG testu došlo u lidí s onemocněním demence ke zvýšení neuronové aktivity v mozku. Při klinických testech se prokázalo, že „Paro“ u seniorů dokáže odbourat deprese, strach. Jeho léčebná terapie má účinky psychologické (relaxace, pozitivní motivace), fyziologické (vylepšení životních projevů), sociální (aktivizace, komunikace).
 • Smyslová animace: Smyslová – tzn. vnímání pomocí smyslů (zrak, hmat, čich, chuť a sluch). Animace, oživení – tzn. působením něčeho motivovat, probudit. Probíhá buď ve skupině anebo individuálně.
 • Reminiscence – vzpomínání: „Události plynou, vzpomínky zůstanou“. Vzpomínky jsou pro uživatele důležité, neboť z nich čerpá radost i ponaučení. Vzpomínky vyvolávají emoce – štěstí, smutek, radost, hněv, smíření. Prožívání má velký význam při vyrovnání se s životním úspěchem či prohrou. U nás nabízíme skupinovou reminiscenci „Vzpomínkový dýchánek“, který vede vyškolený animační pracovník i individuální reminiscenci, kterou může poskytnout také ošetřující personál. V Domově máme řadu koutků vybavených dobovými předměty a nábytkem. Od jara do podzimu je na zahradě instalován tzv. „Selský dvůr“ se starými zemědělskými stroji a doplňky.
 • Senior Dance: Jedná se o cvičení na rytmickou hudbu, které je speciálně sestaveno pro naše uživatele. Cíleně se procvičují jednotlivé partie těla, koordinace pohybů i paměť. Taneční pro seniory pozitivně ovlivňují nejenom psychický a fyzický stav, sebevědomí, ale podporují také kreativitu a posilují sociální kontakty.
 • Canisterapie: Domov již řadu let spolupracuje s canisterapeutem, který dochází do domova se svými dvěma fenami německého ovčáka. Pes nahrazuje polštář a uživatele podpírá, dochází k prohřátí a hlubokému prožitku v místech kontaktu se psem. Tato terapie probíhá jak ve skupině, tak individuálně u lůžka uživatele, který má o terapii zájem. V Domově využíváme i felinoterapii (terapie s kočkou).
 • Chromoterapie: Dívání se na svět přes barevné brýle. K dispozici máme devět kusů brýlí různých barevných odstínů. Každá barva působí na organismus jinak – některá uklidňuje, některá naopak aktivuje.
 • Bazální stimulace: V Domově Odry využíváme koncept Bazální stimulace v péči již od roku 2005, kdy byli proškoleni první pracovníci. V roce 2008 proběhla v Domově supervize Institutem Bazální stimulace a získali jsme certifikát ,,Pracoviště bazální stimulace“. Tento certifikát při resupervizích pravidelně opakovaně úspěšně obhajujeme. Noví zaměstnanci jsou postupně proškolováni. V současnosti absolvovalo akreditovaný základní kurz 36 pracovníků, 10 pracovníků kurz nástavbový a 2 koordinátorky bazální stimulace prošly i kurzem prohlubujícím. Bazální stimulace umožňuje lidem s postižením vnímání a poruchou hybnosti zlepšovat svůj stav, a to cílenou stimulací smyslových orgánů pomocí rozličných podnětů. Cílem je podpora rozvoje vlastní identity člověka, umožnění navázání komunikace se svým okolím, zvládání orientace v prostoru a čase a zlepšení funkcí orgánů.
 • Kraniosakrální terapie: S touto metodou pracujeme v Domově od roku 2008. Jedná se o velmi jemnou techniku přikládání rukou, která pomáhá odhalovat a napravovat nevyváženost kraniosakrálního systému, jenž může být příčinou smyslových, motorických či neurologických dysfunkcí. Rytmus vlastního dechu a srdce vnímá každý z nás, ale v těle probíhá ještě jeden rytmus, který nevnímáme – rytmus kraniosakrální, který palpuje po celém těle. Tato metoda pomáhá ulevit od velkého spektra zdravotních obtíží, např. bolest hlavy, krku, zad, od chronické únavy, poruchy soustředěnosti, problémy s koordinací pohybu a poruchy centrálního nervového systému atd.
 • Interaktivní koutek smyslové zahrady: Smyslová zahrada slouží nejen k relaxaci a odpočinku, ale i k pozitivní podpoře všech smyslů. Na vyvýšených záhonech jsou vysázeny
  bylinky, na záhonech okrasné květiny, keře a stromky. V nádobách jsou různé přírodniny pro hmat, je zde jezírko s rybičkami, pítka pro ptáčky, rozvěšeny různorodé zvonkohry, vodní fontánka. V proskleném pavilonu se pořádají vzpomínková setkání, aromaterapie a smyslová aktivizace.
 • Rehabilitace: Nácvik chůze, kondiční cvičení, klasické masáže, masážní křeslo, masáže lávovými kameny, kyslíková terapie, teploléčba, vodoléčba, světloléčba, Reiki, procvičování jemné motoriky, reflexní terapie, Spinal touch.
 • Místo pro radost: Snoezelen (v překladu cítit, čichat, pobývat, relaxovat) – místnost pro multismyslovou stimulaci jsme vybavili na začátku roku 2015. Nabízíme uživatelům prostředí, které vytváří pocit klidu, pohody, uvolnění, stimuluje a probouzí zájem. Místnost je vybavena světelnými efekty a vodním prvkem. Provádí se zde relaxační polohování, aromaterapie za doprovodu relaxační hudby a relaxačních filmů.
 • Severská chůze – Nordic walking: Pro zdatnější uživatele nabízíme i chůzi s trekingovými holemi. Do této disciplíny vás rády zasvětí naše proškolené pracovnice.
 • V Domově pro potěšení chováme řadu zvířat – kamerunské kozy, slepice, vodní želvy, psa, kočku, drobné ptactvo, morčata a rybičky.

 

« 1 z 3 »