Současnost

Zařízení se nachází v malebném prostředí Oderských vrchů, na okraji města Odry, asi 5 minut od jeho centra (ve směru na Nový Jičín, Hranice na Moravě).

Domov Odry (dále jen DO) je tvořen pěti samostatnými budovami, které nejsou umístěny v jednom areálu, ale leží na obou stranách silnice I. třídy. Uživatelé domova žijí ve třech budovách, které nesou specifické názvy: „Vila, Domek, Stará kuchyň“. Zbývající budovy tvoří hospodářské zázemí. Jde o kancelář, prádelnu a garáž s dílnou. Jednotlivé objekty jsou barevně odlišeny a jsou obklopeny pěkně udržovanými zahradami, kde mohou uživatelé trávit volné chvilky procházkou, posezením v altánku, u jezírka nebo zookoutku.

Naší filosofií je: důsledná orientace na uživatele, na jeho rytmus a zvyklosti – být mu „po ruce“, když potřebuje naši podporu!

Usilujeme o důslednou orientaci na uživatele s cílem respektovat rytmus a zvyklosti z uživatelova života. Vytváříme podpůrné a bezpečné prostředí pro kvalitu jejich života. Protože každý uživatel je unikátní osobnost, musí být programování plánováno individuálně. Potřeby uživatele jsou uspokojovány tehdy, když je vyhověno celé paletě potřeb, které tvoří jeho život. Podpora je poskytována s ohledem na osobní představy, potřeby, záliby, zájmy, silné stránky uživatelů našeho Domova, aby jim naše služba umožňovala vést (pokud možno) běžný způsob života.