Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno a kontaktní údaje pověřence:

Název Organizace:  Jobman s.r.o., IČO: 27177726, se sídlem: Livornská 449, 109 00 Praha 10, komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha

 • telefon: +420 910 120 377
 • e-mail: dpo@dpohotline.cz
 • ID datové schránky: tkyd8fz

Jméno a příjmení pověřence:  Ing. Michal Merta, MBA

Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl jmenován správcem osobních údajů:

Domov Odry, příspěvková organizace, IČ: 48804894, se sídlem: Odry, Hranická 410/56, 742 35

 • telefon: +420 723 049 017
 • e-mail: kolackova@ddodry.cz
 • ID datové schránky: x58kifs

 

Správce v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete v příloze:

 • Příloha č. 1 – Informace o zpracování osobních údajů – uživatel sociální služby,
 • Příloha č. 2 – Informace o zpracování osobních údajů – smluvní partneři sociální služby
 • Příloha č. 3 – Informace o zpracování osobních údajů – uchazeči o zaměstnání
 • Příloha č. 4 – Informace o zpracování osobních údajů – zaměstnanci

Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které poskytl;
 • podat stížnost dozorovému orgánu;
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči správci uplatňujete cestou pověřence pro ochranu osobních údajů případně přímo u správce.