Základní informace

 • Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
 • Název: Domov Odry, příspěvková organizace
 • Adresa: Hranická 410/56, Odry, 742 35
 • Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl Prv., vložka číslo 856
 • IČ: 48804894
 • DIČ: CZ48804894
 • Bankovní spojení:

Komerční banka Odry, č. ú. 2000231801/0100

UniCredit Bank, č. ú.  2112515008/2700

 • Statutární zástupce: Ing. Pavlína Koláčková
 • Telefon: 556 730 133, 556 719 184 | Mobil: 723 049 017
 • e-mail: kolackova@ddodry.cz
 • www.ddodry.cz
 • Datová schránka: x58kifs