Financování Domova

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21.2.2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/ střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html .

 

Finanční prostředky účelově určené na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

 

Rok 2022

Příspěvek na provoz zřizovatele MSK

 • Domov se zvláštním režimem | 2.453.000,- Kč
 • Domov pro seniory | 14.500.00,- Kč
 • ÚZ 205 Odpisy hmotného a nehmotného majetku | 900.000,- Kč
 • Humanizace Domova Odry – půdní vestavba | 2.100.000,- Kč

 

Dotace města Hranice

 • 10.000,- Kč

 

Dotace města Nový Jičín

 • Domov pro seniory | 13.100,- Kč na platy
 • Domov se zvláštním režimem | 8.700,- Kč na platy

 

Dotace města Zlína

 • 8.000,- Kč

 

Rok 2021

Příspěvek zřizovatele MSK

 • ÚZ 207 Dofinancování hlavní činnosti | 1.600.000,-
 • ÚZ 205 Odpisy hmotného a nehmotného majetku | 1.100.000,-

 

Dotační řízení na úhradu výdajů, které vznikly v důsledku povinného testování.

 • 18.236,- Kč

 

Moravskoslezský kraj – Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

 • Domov pro seniory | 16.906.000,- Kč
 • Domov se zvláštním režimem | 2.920.000,- Kč

 

Mimořádného dotační řízení MPSV pro rok 2021 na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID 19.

 • Domov pro seniory | 221.549,- Kč
 • Domov se zvláštním režimem | 50.440,- Kč

 

Mimořádné dotační řízení MPSV pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19.

 • Domov pro seniory | 3.641.779,- Kč

 

Nadační příspěvek na nákup vybavení – Mobilní zahrádka I | 7.100,- Kč

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata.

 

Dotace města Studénka

 • 3.000,- Kč

 

Dotace obce Mošnov

 • 3000,- Kč

 

Dotace města Odry

 • 75.000,- Kč

 

Dotace města Hranice

 • Domov pro seniory | 10.000,- Kč

 

Dotace města Lipník nad Bečvou

 • Domov pro seniory | 4.000,- Kč
 • Antidekubitní systém Dynamic

 

Dotace města Nový Jičín

 • Domov pro seniory | 4.300,- Kč
 • Domov se zvláštním režimem | 8.700,- Kč

 

Dotace Statutárního města Zlín

 • Domov se zvláštním režimem | 11.000,-

Na pořízení polohovacího křesla s područkami a jídelní deskou.

 

Rok 2020

Moravskoslezský kraj – Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

Služba

 • Domov pro seniory | 14.580.000,- Kč
 • Domov se zvláštním režimem | 2.519.000,- Kč

 

Dotační řízení MPSV – Příspěvek na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19.

Služba

 • Domov pro seniory | 1.483.854,-
 • Domov se zvláštním režimem | 265.304,-

 

Dotační řízení MPSV – Příspěvek na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách a na poskytnutí kompenzačního bonusu pro pracovníky sektoru sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19.

Služba

 • Domov pro seniory | 420.471,-
 • Domov se zvláštním režimem | 89.636,-

 

Dotační řízení MPSV – Příspěvek na financování trvání zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů, v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19.

Služba

 • Domov pro seniory | 906.752,-
 • Domov se zvláštním režimem | 116.632,-

 

Dotační řízení MZ – Na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19.

Služba

 • Domov pro seniory | 186.063,74
 • Domov se zvláštním režimem | 31.046,50

 

Individuální dotace MPSV na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmu, v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19.

Služba

 • Domov pro seniory | 177.152,13
 • Domov se zvláštním režimem | 12.192,97

 

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje

 • Dofinancování hlavní činnost ÚZ 207 | 1.900.000,- Kč
 • Odpisy hmotného a nehmotného majetku ÚZ 205 | 800.000,- Kč
 • Investiční příspěvek ,,Výměna prádelenské techniky – pořízení 3 praček a 2 sušiček“ | 1.500.000,- Kč
 • Dotační program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 | 76.635,-

 

Dotace města Nový Jičín

 • Domov pro seniory | 3.500,-
 • Domov se zvláštním režimem | 7.000,- Kč

 

Dotace města Studénka

 • Domov pro seniory | 6.000,-

 

Dotace Statutárního města Zlín

 • Domov se zvláštním režimem  | 11.000,-

 

Dotace města Hranice

 • Domov pro seniory | 10.000,-

 

Dotace města Odry

 • Domov pro seniory | 80.960,-

 

Nadace ČEZ přispěla na zakoupení čističky vzduchu | 27.500,-

 

Rok 2019

Moravskoslezský kraj  – Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

Služba

 • Domov pro seniory | 13.590.000,- Kč
 • Domov se zvláštním režimem | 2. 306.000,- Kč

 

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje

 • Příspěvek na provoz ÚZ 207 | 1.800.000,- Kč
 • Příspěvek na provoz ,,Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“ ÚZ 13013| 180.000,- Kč
 • Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy ÚZ 205 | 800.000,- Kč
 • Investiční příspěvek na ,,Vybudování technické místnosti“ | 485.000,- Kč

 

Dotace Města Hranice 

 •  Domov pro seniory  | 5.000,- Kč

 

Dotace Města Nový Jičín 

 •  Domov pro seniory | 3.700,- Kč
 •  Domov se zvláštním režimem | 3.700,- Kč

 

Dotace Města Studénky 

 •  Domov pro seniory | 6.000,- Kč

 

Rok 2018

Moravskoslezský kraj  – Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

Služba

 • Domov pro seniory | 13.049.000,- Kč
 • Domov se zvláštním režimem | 1.968.000,- Kč

 

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje

 • Příspěvek na dofinancování hlavní činnosti ÚZ 207 | 1 600.000,- Kč
 • Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy  ÚZ 205 | 800.000,- Kč
 • Příspěvek na provoz „Výměna podlahové krytiny PVC“ ÚZ 0 | 500.000,- Kč
 • Investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic „Pořízení vozidla s pohonem CNG ÚZ 0 | 300.000,- Kč
 • Investiční příspěvek do fondu investic „Modernizace osobního výtahu ÚZ 0 | 924.000,- Kč
 • Příspěvek na projekt „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“ ÚZ 00253 | 9.000,- Kč
 • Příspěvek na projekt „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“ ÚZ 13013  | 171.000,- Kč

 

Příspěvek Města Odry | 89.746,- Kč

 

Rok 2017

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

Služba

 • Domov pro seniory | 9.036 000,- Kč
 • Domov se zvláštním režimem | 1 220.000,- Kč

 

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje

 • Příspěvek na provoz | 0
 • Příspěvek na dofinancování hlavní činnosti ÚZ 207 | 2.100.000,- Kč
 • Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy  ÚZ 205 | 800.000,- Kč

 

Rok 2016

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

Služba

 • Domov pro seniory | 7.578.000,- Kč
 • Domov se zvláštním režimem | 844.000,- Kč

 

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje

 • Příspěvek na provoz | 0
 • Příspěvek na dofinancování hlavní činnosti ÚZ 207| 500.000,- Kč
 • Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy ÚZ 205| 800.000,- Kč

 

Rok 2015

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

Služba

 • Domov pro seniory | 7.033.000,- Kč
 • Domov se zvláštním režimem | 939.000,- Kč

 

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje

 • Příspěvek na provoz | 300.000,- Kč
 • Příspěvek na dofinancování hlavní činnosti | 950.000,- Kč
 • Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy | 800.000,- Kč
 • Účelová investiční dotace do Investičního fondu | 1.084.751,18 Kč