Financování Domova

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21.2.2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/ střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html .

 

 

 

Finanční prostředky účelově určené na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

Rok 2018

Moravskoslezský kraj  – Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

Služba

 • Domov pro seniory | 13 049 000,- Kč
 • Domov se zvláštním režimem | 1 968 000,- Kč

 

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje

 • Příspěvek na dofinancování hlavní činnosti ÚZ 207 | 1 600 000,- Kč
 • Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy  ÚZ 205 | 800 000,- Kč
 • Příspěvek na provoz „Výměna podlahové krytiny PVC“ ÚZ 0 | 500.000,-Kč
 • Investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic „Pořízení vozidla s pohonem CNG ÚZ 0 | 300.000,-Kč
 • Investiční příspěvek do fondu investic „Modernizace osobního výtahu ÚZ 0 | 924.000,-Kč

Rok 2017

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

Služba

 • Domov pro seniory | 9 036 000,- Kč
 • Domov se zvláštním režimem | 1 220 000,- Kč

 

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje

 • Příspěvek na provoz | 0
 • Příspěvek na dofinancování hlavní činnosti ÚZ 207 | 2 100 000,- Kč
 • Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy  ÚZ 205 | 800 000,- Kč

Rok 2016

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

Služba

 • Domov pro seniory | 7 578 000,- Kč
 • Domov se zvláštním režimem | 844 000,- Kč

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje

 • Příspěvek na provoz | 0
 • Příspěvek na dofinancování hlavní činnosti ÚZ 207| 500 000,- Kč
 • Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy ÚZ 205| 800 000,- Kč

 

Rok 2015

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

Služba

 • Domov pro seniory | 7 033 000,- Kč
 • Domov se zvláštním režimem | 939 000,- Kč

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje

 • Příspěvek na provoz | 300 000,- Kč
 • Příspěvek na dofinancování hlavní činnosti | 950 000,- Kč
 • Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy | 800 000,- Kč
 • Účelová investiční dotace do Investičního fondu | 1 084 751,18 Kč