Financování Domova

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21.2.2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/ střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html .

 

 

 

Finanční prostředky účelově určené na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

Rok 2019

Moravskoslezský kraj  – Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

Služba

 • Domov pro seniory | 13.590.000,- Kč
 • Domov se zvláštním režimem | 2. 306.000,- Kč

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje

 • Příspěvek na provoz ÚZ 207 | 1.800.000,- Kč
 • Příspěvek na provoz „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK  ÚZ 13013| 180.000,- Kč
 • Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy ÚZ 205 | 800.000,- Kč

Dotace Města Hranice 

 •  Domov pro seniory  | 5.000,- Kč

 

Dotace Města Nový Jičín 

 •  Domov pro seniory | 3.700,- Kč
 •  Domov se zvláštním režimem | 3.700,- Kč

 

Dotace Města Studénky 

 •  Domov pro seniory | 6.000,- Kč

   

 

 

Rok 2018

Moravskoslezský kraj  – Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

Služba

 • Domov pro seniory | 13.049.000,- Kč
 • Domov se zvláštním režimem | 1.968.000,- Kč

 

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje

 • Příspěvek na dofinancování hlavní činnosti ÚZ 207 | 1 600.000,- Kč
 • Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy  ÚZ 205 | 800.000,- Kč
 • Příspěvek na provoz „Výměna podlahové krytiny PVC“ ÚZ 0 | 500.000,- Kč
 • Investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic „Pořízení vozidla s pohonem CNG ÚZ 0 | 300.000,- Kč
 • Investiční příspěvek do fondu investic „Modernizace osobního výtahu ÚZ 0 | 924.000,- Kč
 • Příspěvek na projekt „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“ ÚZ 00253 | 9.000,- Kč
 • Příspěvek na projekt „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“ ÚZ 13013  | 171.000,- Kč

Příspěvek Města Odry | 89.746,- Kč

 

Rok 2017

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

Služba

 • Domov pro seniory | 9.036 000,- Kč
 • Domov se zvláštním režimem | 1 220.000,- Kč

 

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje

 • Příspěvek na provoz | 0
 • Příspěvek na dofinancování hlavní činnosti ÚZ 207 | 2.100.000,- Kč
 • Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy  ÚZ 205 | 800.000,- Kč

 

Rok 2016

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

Služba

 • Domov pro seniory | 7.578.000,- Kč
 • Domov se zvláštním režimem | 844.000,- Kč

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje

 • Příspěvek na provoz | 0
 • Příspěvek na dofinancování hlavní činnosti ÚZ 207| 500.000,- Kč
 • Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy ÚZ 205| 800.000,- Kč

 

Rok 2015

Příspěvek na provoz ÚZ 13305 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb.

Služba

 • Domov pro seniory | 7.033.000,- Kč
 • Domov se zvláštním režimem | 939.000,- Kč

Příspěvek zřizovatele Moravskoslezského kraje

 • Příspěvek na provoz | 300.000,- Kč
 • Příspěvek na dofinancování hlavní činnosti | 950.000,- Kč
 • Příspěvek na úhradu nákladů na odpisy | 800.000,- Kč
 • Účelová investiční dotace do Investičního fondu | 1.084.751,18 Kč