Návštěvy od 20.března 2021

Na základě usnesení vlády ČR jsou návštěvy uživatelů povoleny pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 a to s negativním výsledkem, tento požadavek se nevztahuje na osoby, které:

  • absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy PCR test nebo POC test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
  • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedení očkování proti onemocnění Covid-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní,
  • v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění Covid-19 a doloží o tom doklad.

Stále platí, že osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2.

Návštěva je dále možná jen v předem dohodnutém termínu se sociální pracovnicí, pro objednání návštěvy kontaktujte sociální pracovnice na tel.č. 556 785 168.