Naše úspěchy

V Domově Odry se mohou naši senioři zapojit do mnoha aktivizačních činností, pokud mají chuť a sílu. I přes řadu zdravotních potíží jsou někteří aktivní a chtějí využít svůj volný čas, být mezi lidmi a užívat si každý den. Snažíme se seniory také motivovat a zapojovat do různých soutěží – sportovních (např. turnaje v kuželkách, šipkách, bowlingu), literárních, výtvarných, které pořádají sociální zařízení a organizace.

V letošním roce opět vyhlásilo Centrum sociálních a zdravotních služeb, o. p. s. již XIX. ročník soutěže „Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení“, do kterého jsme se zapojili. V kategorii ruční práce se zúčastnila paní Ivanka Voldánová se svými háčkovanými zvonečky, vločkami, slepičkami a andílky, dále paní Gabrhelíková Vlasta s háčkovanou dečkou, polštářem, pleteným šálem na strom a pletenými obvazy pro malomocné, které se posílají do Afriky a Indie pro tamní lidi s onemocněním leprou. Svým dílem přispěla paní Jaklová Štěpánka se svou pletenou dekou a paní Karla Černochová s pletenými dětskými bačkůrkami a ponožkami. Tyto výrobky byly vystaveny na Výstavišti v Lysé nad Labem ve dnech 21. – 24. 6. 2018, v rámci celorepublikové výstavy „Senior – Handicap: aktivní život 2018“. Všechny účastnice byly odměněny Pamětním listem a znakem soutěže, ze kterého měly velkou radost.

V rámci této soutěže jsme se zúčastnili také v kategorii „literární práce “ na téma: „Svět v pohybu“.  Tato kategorie byla ušitá na míru paní Černochové Karle. Ani stáří, pobyt v sociálním zařízení a zdravotní potíže jí nebrání pokračovat v její vášni – psaní prózy a tolik oblíbených básní. Pro paní Černochovou bylo zapojení výzvou. Odborná porota musela posoudit 63 básní. Dle slov poroty se našlo několik básní, které nad ostatními jednoznačně kvalitou vyčnívaly. 1. cenu udělili právě paní Karle Černochové za básně „Děťátko“ a Červen“ – „za její krásné verše, které mají hrubínovskou poetiku a pohladí duši“. Paní Černochová byla odměněna Pamětním listem a balíčkem „mlsání“.