Muzikoterapie v Domově

22. ledna se uživatelé Domova Odry seznámili s muzikoterapií, kterou vedl vyškolený terapeut pan Vařák. Cílem této terapie bylo za pomocí hudby dospět k harmonizaci, celkovému uvolnění a relaxaci.

Senioři se sešli v Tančírně a zvědavě očekávali, co se bude dít. Na úvod kolovala koshi zvonkohra – bambusový váleček zavěšený na provázku, a senioři se po rozeznění zvonkohry představili. Poté dostali do rukou různá chřestidla a zvonky, aby se mohli aktivně zapojit do tvorby živé hudby. I když nevěděli, jak by měla melodie konkrétně vypadat, Tančírnou se nesly příjemné, relaxační tóny. Postupně pan Vařák rozezvučel bubny, flétnu a nakonec přišly na řadu tibetské mísy. Ty budily největší pozornost od samého počátku. Pan Vařák hrál na ně paličkou obalenou kůží a mísy vydávaly kovový táhlý tón podle své šířky a hloubky. Všichni senioři si připadali jako v tibetském klášteře.

Z pocitů a dojmů, které senioři na závěr sdělovali, bylo vidět, že se jim muzikoterapie líbila.