ZÁKLADNÍ NAVIGACE

  • Domov Odry, příspěvková organizace
  • Hranická 410/56, Odry,742 35
  • www.ddodry.cz

 

Domov Odry je komplexem pěti budov (v závorce jsou uvedeny provozy)

  • Ředitelství – šedá, malá budova vedle Staré kuchyně (ředitelka, ekonomka, mzdová účetní, skladnice)
  • Stará kuchyň – oranžová (ošetřovna, šatna)
  • Prádelna, dílna – červená (prádelna, dílna, garáž, šatna pradlen, šatna údržby). V podkroví: školicí místnost „Albert“, hostinský pokoj  
  • Vila – zelená (ošetřovna, kuchyň, vedoucí zdravotního úseku, vedoucí stravování, rehabilitace, šatna všeobecných sester)
  • Domek – ALDa – žlutá (ošetřovna, vedoucí PSS obslužná péče, sociální pracovnice, animační pracovnice, rehabilitace, tančírna, šatna pracovníků v sociálních službách a úklidu)