TELEFONNÍ SEZNAM

 • Kancelář ředitelství | 556 730 133
 • Ředitelka Ing. P. Koláčková | 556 719 184 | mobil 723 049 017
 • Zástupce ředitelky Bc. R. Vašutová, DiS | 556 785 168
 • Ekonomka Bc. I. Šťastná | 556 719 194
 • Ošetřovna Stará kuchyň (přízemí) | 556 719 274
 • Vila | 556 785 163
 • Vedoucí zdravotně sociálního úseku pí L. Kolečková (podkroví Vila) | 556 785 162 | mobil 732 763 466
 • Ošetřovna Vila – úseková sestra pí H. Bortlová (přízemí) | 556 785 163
 • Stravování – Kuchyň Vila | 556 785 164
 • Ošetřovna Domek – vedoucí přímé péče pí L. Gaberová  | 556 785 165
 • Vedoucí stravování, skladnice – pí D. Grecová (podkroví vila) | 556 785 166
 • PSS animace pí D. Chudá, I. Rašková, R. Janíčková, M. Martinátová, B. Šťastná | 556 785 167
 • Sociální pracovnice – ved. Bc. R. Vašutová DiS., | mobil 605 908 954 | Bc. D. Kotasová, DiS. (podkroví Domek) | 556 785 168
 • Prádelna | mobil 736 488 644
 • Stará kuchyň – pí. M. Jakschová | mobil 603 933 491