STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE

  • Statutárním zástupcem domova je ředitelka Ing. Pavlína Koláčková, která řídí, organizuje, kontroluje a zodpovídá za chod domova. Pracovní doba v pracovní dny od 6.00 do 14.30 hodin, je možno si dohodnout schůzku i mimo pracovní dobu.
  • Zástupcem ředitele v jeho nepřítomnosti je vedoucí sociální pracovnice Bc. Vašutová Renáta, DiS.