Ježíškova vnoučata

Domov Odry se již podruhé zapojil do projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“. Zaměstnanci sepsali jejich přání a zaregistrovali je na webových stránkách http://www.jeziskovavnoucata.cz . Senioři měli velkou radost, když do Domova začaly přicházet vánoční balíčky, které skrývaly nejčastěji kosmetiku a sladkosti.

Velké poděkování patří autorům projektu, pracovníkům Českého rozhlasu a především těm, kteří mají srdce na pravém místě, a chtějí udělat seniorům radost.