Informace o možnosti návštěv v DO

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR jsou omezeny návštěvy v zařízení. Návštěvy uživatelů lze připustit, pokud osoba navštěvující uživatele prokáže, že splňuje následující podmínky: ZDE