Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem ,,Dodávka a montáž elektrického konvektomatu“

 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Humanizace Domova Odry – půdní vestavba“

 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace a výkon autorského dozoru akce „Elektrická požární signalizace v objektech Domova Odry“

 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Renovační nátěr fasády a okapů“