Projekty

 

Realizace projektu „Odborné vzdělávání pracovníků v sociálních službách příspěvkové organizace Domov ODRY“

Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00052

Doba realizace: 1.9.2013 – 30.6.2015

Financování projektu: Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

Schválená výše dotace: 926 107,80 Kč.

Informace o projektu

Vedení příspěvkové organizace Domov Odry usiluje o rozvoj svých zaměstnanců. Smyslem činnosti organizace je totiž poskytovat takové sociální služby, které budou v co největší míře podporovat samostatnost a soběstačnost uživatelů a umožní jim v příjemném „domácím“ prostředí prožít důstojné, klidné a pokud možno aktivní stáří. Tento smysl může být naplněn jedině tehdy, když personál je připraven aplikovat nové trendy v poskytování sociálních služeb.

Účel projektu

Zlepšení úrovně poskytovaných sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání pracovníků Domova Odry, kteří se budou vzdělávat v kurzech akreditovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím odborných znalostí a rozšiřováním kompetencí pracovníků v oblasti sociálních služeb umožnit opětovné začleňování sociálně vyloučených osob do společnosti, zkvalitnit a rozšířit nabídku poskytovaných sociálních služeb a komplexně zvýšit kvalitu života uživatelů Domova Odry.

Dílčí cíle projektu:

  • Rozšíření znalostí pracovníků ve využití dalších metod a postupů při aktivizaci uživatelů během výkonu přímé obslužné péče,
  • Zefektivnění plánování sociálních služeb včetně dodržování a kontroly standardů kvality sociálních služeb.
  • Individualizace přístupu pracovníků k uživatelům, motivace pracovníků a zvyšování dostupnosti poskytovaných služeb efektivitou pracovních činností pracovníků.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou pracovníci v sociálních službách vykonávající přímou obslužnou péči a základní výchovnou činnost, sociální pracovníci a vedoucí pracovníci.

Realizace

V projektu budou realizovány tyto klíčové aktivity:

  1. Odborné vzdělávání – Standardy kvality
  2. Odborné vzdělávání – Komunikace s uživateli
  3. Odborné vzdělávání – Bazální stimulace
  4. Odborné vzdělávání – Kinestetická mobilizace
  5. Odborné vzdělávání – Aktivizace uživatelů

Projekt „Interaktivní koutek smyslové zahrady“

V rámci podprogramu „Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje“ jsme vybudovali „Interaktivní koutek smyslové zahrady“ v hodnotě 465.000,- Kč. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 325.500,- Kč.