Projekty

 

  • Projekt „Pořízení automobilu na alternativní pohon – bližší informace zde
  • Realizace projektu „Odborné vzdělávání pracovníků v sociálních službách příspěvkové organizace Domov ODRY“ – bližší informace zde
  • Projekt „Interaktivní koutek smyslové zahrady“  – bližší informace zde