Nabídka akreditovaného kurzu

Kurz

V lednu 2015 nám Ministerstvo práce a sociálních věcí udělilo akreditaci na vzdělávací program „Úvod do dobré praxe v Domově v Odrách“.  Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a pro ty, kteří se snaží podporovat sebevědomí, důstojnost a jedinečnost uživatelů z domovů pro seniory, z domovů se zvláštním režimem, denních a týdenních stacionářů.  Kurz je 8 hodinový a je přednášen prezenční formou (filmové ukázky ze života v Domově, zážitková forma výuky, praktické ukázky, nácvik). S naší praxí vás seznámí zaměstnanci Domova.

Kurz již není akreditován.

 

Co nabízíme: 

  • ukázky z individuálních plánů uživatelů
  • animační programy – skupinové i individuální
  • aktivity zaměřené na reminiscence
  • ukázka terapie s robotickým tuleněm „PARO“ – zatím svého druhu jediný v ČR
  •  jak pracujeme s konceptem bazální stimulace – zážitková forma výuky

„Ti kdo se starají o druhé, jsou postaveni nade všechny ostatní, neboť uchovávata obnovovat je stejně ušlechtilé jako tvořit“. (Voltaire)

 

Stáž

Pro zájemce nabízíme možnost absolvování stáže  v našem Domově, předávání naší dobré praxe, program přizpůsobíme Vašim požadavkům a zájmu,  za poplatek 300,- Kč