Certifikáty a zajímavosti

 • 2021 | Získání certifikátu ČSN EN ISO 50001:2019 pro korporaci MSK. MSK úspěšně absolvoval certifikační proces systému hospodaření s energií a získal pro krajský úřad, všechny příspěvkové organizace a obchodní společnosti certifikát ČSN EN ISO 50001:2019 Systém managementu hospodaření s energií. Certifikát ZDE
 • 2021 | Obhajoba certifikátu Vážka – dne 25.11.2021 proběhla ve službě Domov se zvláštním režimem recertifikace Vážka. Tento certifikát jsme získali již v roce 2011 a od té doby jej pravidelně co 2 roky úspěšně obhajujeme, povedlo se nám to i letos. Audit provedla Česká alzheimerovská společnost. Certifikát dokládá, že poskytujeme kvalitní služby pro uživatele s demencí a alzheimerovou chorobou. Certifikát ZDE
 • 2020 | Společně jsme se zapojili s uživateli do Potravinové sbírky a odevzdali jsme potraviny ve výši 358 kg, certifikát ZDE
 • 2019 | Obhajoba  certifikátu Bazální stimulace – 20. prosince proběhla supervize Bazální stimulace, certifikát „Pracoviště bazální stimulace“ jsme obhájili a byl prodloužen do 20. prosince 2024. Certifikát ZDE
 • 2019 | Obhajoba certifikátu Vážka  – 28. srpna proběhla ve službě Domov se zvláštním režimem opět recertifikace Vážka. Tento certifikát jsme získali již v roce 2011 a od té doby jej pravidelně co 2 roky úspěšně obhajujeme a povedlo se nám to i letos. Audit provedla Česká alzheimerovská společnost. Certifikát dokládá, že poskytujeme kvalitní služby pro uživatele s demencí a alzheimerovou chorobou. Certifikát ZDE
 • 2018 | Domov Odry získal nový certifikát Snoezelen – MSE proškolené pracoviště. Domov nabízí svým uživatelům terapii v multismyslové relaxační místnosti. Pracovníci se snaží pobyt v této místnosti zaměřovat na jejich zájmy a záliby. Vycházejí při tom z informací samotných uživatelů a jejich příbuzných.  Certifikát ZDE
 • 2017 | Na Domově se zvláštním režimem proběhl audit kvality. Certifikát jsme obhájili a byl nám prodloužen o dva roky.  Certifikát ZDE
 • 2017 | Od 1. 1. 2017 převzala záštitu nad Domovem Odry manželka prezidenta ČR paní Ivana Zemanová. Certifikát ZDE
 • 2016 | Dne 29. září 2016 jsme získali certifikáty: Snoezelen – MSE místnosti a Snoezelen – MSE prostředí. Certifikát ZDE, ZDE
 • 2016 | Do Potravinové sbírky jsme přispěli 308,60 kg, i tentokrát se k zaměstnancům připojili i naši uživatelé. Certifikát ZDE
 • 2016 | V dubnu 2016 jsme se zapojili do projektu společnosti Sodexo „Plníme přání seniorům“.  Naším přáním bylo pořídit patrový kurník pro naše slepice. Přání bylo podpořeno a my jsme pro naše slepičky mohli pořídit důstojné ubytování. Na kurník jsme získali 16.700,- Kč.
 • 2015 | Pro Domov bylo poctou přivítat Její excelenci velvyslankyni Čínské lidové republiky paní J.E. Ma Keqing. Fotogalerie ZDE
 • 2015 | Do Potravinové sbírky jsme přispěli 225 kg potravin. Tentokrát se nepřipojili jen všichni naši zaměstnanci, ale i naši uživatelé (což je hodné obdivu). Cerifikát ZDE
 • 2015 | Audit kvality na Domově se zvláštním režimem (ALDa) podruhé jsme obhájili certifikát „Vážka“ (který vlastníme od roku 2011), s výsledkem 95,5 bodu.  Cerifikát ZDE
 • 2015 | Akreditace MPSV – Byla nám udělena akreditace MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu „Úvod do dobré praxe v Domově Odry“. Rozhodnutí str. 1 ZDE, str. 2 ZDE