Certifikáty a zajímavosti

  • 2018 | Domov Odry získal nový certifikát Snoezelen – MSE proškolené pracoviště. Domov nabízí svým uživatelům terapii v multismyslové relaxační místnosti. Pracovníci se snaží pobyt v této místnosti zaměřovat na jejich zájmy a záliby. Vycházejí při tom z informací samotných uživatelů a jejich příbuzných.  Certifikát ZDE
  • 2017 | Na Domově se zvláštním režimem proběhl audit kvality. Certifikát jsme obhájili a byl nám prodloužen o dva roky.  Certifikát ZDE
  • 2017 | Od 1. 1. 2017 převzala záštitu nad Domovem Odry manželka prezidenta ČR paní Ivana Zemanová. Certifikát ZDE
  • 2016 | Dne 29. září 2016 jsme získali certifikáty: Snoezelen – MSE místnosti a Snoezelen – MSE prostředí. Certifikát ZDE, ZDE
  • 2016 | Do Potravinové sbírky jsme přispěli 308,60 kg, i tentokrát se k zaměstnancům připojili i naši uživatelé. Certifikát ZDE
  • 2016 | V dubnu 2016 jsme se zapojili do projektu společnosti Sodexo „Plníme přání seniorům“.  Naším přáním bylo pořídit patrový kurník pro naše slepice. Přání bylo podpořeno a my jsme pro naše slepičky mohli pořídit důstojné ubytování. Na kurník jsme získali 16.700,- Kč.
  • 2015 | Pro Domov bylo poctou přivítat Její excelenci velvyslankyni Čínské lidové republiky paní J.E. Ma Keqing. Fotogalerie ZDE
  • 2015 | Do Potravinové sbírky jsme přispěli 225 kg potravin. Tentokrát se nepřipojili jen všichni naši zaměstnanci, ale i naši uživatelé (což je hodné obdivu). Cerifikát ZDE
  • 2015 | Audit kvality na Domově se zvláštním režimem (ALDa) podruhé jsme obhájili certifikát „Vážka“ (který vlastníme od roku 2011), s výsledkem 95,5 bodu.  Cerifikát ZDE
  • 2015 | Akreditace MPSV – Byla nám udělena akreditace MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu „Úvod do dobré praxe v Domově Odry“. Rozhodnutí str. 1 ZDE, str. 2 ZDE