Aktuality z Domova

Kácení máje

V pondělí 31.5.2021 se u nás v Domově konalo kácení máje. Kvůli chladnějšímu počasí se tradiční kácení máje nekonalo venku v Domovské zahradě s opékáním špekáčků, ale konalo se uvnitř v tančírně, kde přišel naše seniory pobavit již známý pan harmonikář, kterého uživatelé znají. Klienti se příjemně bavili při skleničce svařáku, někteří si zazpívali známé písničky, jiní si i zatancovali s našimi ergo pracovnicemi.

Aby uživatelé nebyli ochuzeni o tradiční pokácení májky, tak se na chvíli vyvezli ven na zahradu k postavené májce a následně se májka pokácela. Poté se spokojení klienti odebrali zpátky do svých domovů.

Uživatelé se mohou těšit i na grilování párků o které tentokrát přišli kvůli chladnému počasí, bude se konat při nejbližší příležitosti za pěkného počasí.

Návštěvy od 24.5.2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou návštěvy uživatelů povoleny pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 a to s negativním výsledkem, tento požadavek se nevztahuje na osoby, které:

  • absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy PCR test nebo POC test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
  • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedení očkování proti onemocnění Covid-19 a od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo v případě, že od první dávky očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka a nebo také v případě, že od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců a očkovaná osobo a nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
  • v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění Covid-19 a doloží o tom doklad.

Stále platí, že osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2.

Návštěva je dále možná jen v předem dohodnutém termínu se sociální pracovnicí, pro objednání návštěvy kontaktujte sociální pracovnice na tel.č. 556 785 168.

Májka 2021

Tak jako každý rok nám i letos naši Domovskou zahradu zdobí postavená a nazdobená májka. Postavení májky probíhalo pouze v omezeném počtu zaměstnanců. Doufáme, že její skácení budeme moci pořádat již bez omezení i s uživateli.

Dobrovolné antigenní testování

Na začátku dubna se v Odrách nově otevřelo antigenní odběrové místo, kde se můžete nechat bezplatně otestovat. Místo se nachází v prostorách bývalé dětské ambulance Městské nemocnice v Odrách, Nadační 375/1, 742 35 Odry.

 

Provozní doba:

Pondělí – 14:00 – 18:00

Středa – 14:00 – 18:00

Čtvrtek – 14:00 – 18:00

 

Rezervace probíhá přes webové stránky www.reservatic.com