Aktuality z Domova

Finále v ruských kuželkách

28. prosince se uskutečnilo poslední kolo letošního turnaje v ruských kuželkách. I když se finálového kola zúčastnilo pouze sedm hráčů, atmosféra byla skvělá. Velkou měrou se o ni postarala paní Havlíčková, která každého hráče, kterému se podařilo shodit všechny kuželky, odměnila hvízdnutím na píšťalku. To se nakonec podařilo panu Dolbovi, paní Jochcové a panu Grichovi. A jak to tedy dopadlo? Třetí místo obsadila paní Lysková se ziskem 242 bodů, z druhého místa se radovala paní Jochcová, které se dařilo nejvíce v posledních třech kolech a získala 249 bodů. Vítězem celoročního turnaje se stal pan Grich, který v průběhu roku nasbíral 254 bodů. Za zmínku stojí i výborný výkon pana Němečka, který se ziskem 238 bodů obsadil čtvrté místo. Kromě gratulace od paní ředitelky a ,,moderátorky“ soutěže Dity dostali výherci bohaté dárkové balíčky. Malou pozornost obdrželi i ostatní přítomní hráči. Uživatelé si toto sportovní dopoledne velmi pochvalovali a projevili přání, že by rádi hráli kuželky každých čtrnáct dní.

Získání certifikátu

Získání certifikátu ČSN EN ISO 50001:2019 pro korporaci MSK

MSK úspěšně absolvoval certifikační proces systému hospodaření s energií a získal pro krajský úřad, všechny příspěvkové organizace a obchodní společnosti certifikát ČSN EN ISO 50001:2019 Systém managementu hospodaření s energií.

Certifikát ZDE

PF 2022

Přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních, klid a pohodu se svými blízkými

a do Nového roku pevné zdraví, optimismus a mnoho úspěchů.

Uživatelé a zaměstnanci Domova Odry

 

 

Obhajoba certifikátu Vážka

Obhajoba certifikátu Vážka

V závěru roku proběhl v naší organizaci ve službě Domov se zvláštním režimem přezkumný audit certifikace kvality Vážka. Držiteli certifikátu jsme již od roku 2011 a od té doby jej pravidelně co 2 roky úspěšně obhajujeme. Certifikát Vážka je důkazem toho, že poskytujeme kvalitní služby pro uživatele s demencí a Alzheimerovou chorobou.  Audit provádí Česká alzheimerovská společnost. Tým auditorů hodnotí různé oblasti poskytování služeb lidem s onemocněním demence a alzheimerovou chorobou dle různých kritérií.  Pracovníci Domova prezentují auditorkám přínosné změny v poskytování služeb za poslední 2 roky, které přispěly ke zvýšení kvality našich služeb. Přestože byly poslední 2 roky velmi náročné vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, tak i přesto se nám podařilo certifikát obhájit a jeho platnost nám byla prodloužena o 2 roky.

V mnoha hodnocených oblastech jsme opět získali nadstandartní 100% hodnocení a plný počet bodů, například v oblasti důstojnosti, individualizace péče, aktivitách, spolupráci s rodinou, zdravotní péči, výživě, zvládání problematického chování, kompetencích personálu aj.  Hodnocení kritérií dosáhlo v souhrnu 93,4 bodů za 100 možných. Velmi nás těší, že se nám podařilo dosáhnout vyššího počtu bodů proti předchozímu hodnocení, což jsme ani neočekávali. Získané vysoké bodové ohodnocení svědčí o velmi kvalitní individualizované péči poskytované uživatelům s důstojností a úctou empatickým a profesně kvalifikovaným týmem pracovníků.

Velmi mně těší konstatování auditorského týmu, že by svým blízkým naše zařízení doporučilo a jejich pochvala pracovníkům, za jejich příkladný přístup k uživatelům, vhodnou komunikaci, klidné a pohotové řešení a zvládání nenadálých situací v péči.

Pro pracovníky je obhájení certifikátu odměnou za jejich náročnou práci a samozřejmě i motivací do budoucna.

Velké poděkování patří všem pracovníkům, kteří v této nelehké době pracují s pokorou a  velkým úsilím, aby péče o uživatele byla zajištěna.

                           Ing. Pavlína Koláčková