Aktuality z Domova

PF 2021

Přejeme Vám krásné prožití svátků Vánočních s Vašimi blízkými, klid a pohodu

a do Nového roku mnoho úspěchů osobních i profesních, štěstí, spokojenost

a hlavně pevné zdraví v této nelehké době.

Ing. Pavlína Koláčková

ředitelka Domova Odry

Informace k vycházkám uživatelů od 22.12.2020

Na základě Usnesení Vlády ČR č. 1370 ze dne 21.12.2020 jsou možné vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení za těchto podmínek: ZDE

Pečení cukroví

Jako každý rok se u nás v Domově peklo cukroví pro naše uživatele. Peklo se v úterý 15.12.2020. Aby toho neměly mnoho, tak našim milým kuchařkám přišly do kuchyně pomoct holky z péče, animační, z prádelny i z kanceláře. Peklo se klasické linecké, vanilkové rohlíčky, ořechy, kokosové kuličky a spousta dalších dobrot.

Projekt ,,Pořízení osobního automobilu na alternativní pohon plug-in hybrid“

Projekt Pořízení osobního automobilu na alternativní pohon

Domov Odry má k dispozici od srpna 2020 nový 5místný osobní automobil Škoda Superb combi na alternativní pohon plug-in hybrid (provoz na elektřinu a benzín).

Pořízení úsporného a prostorného automobilu s pohonem plug-in hybrid se jeví jako ekonomicky výhodné pro zajištění provozu organizace a zajišťování potřeb uživatelů našich služeb. Přínosem automobilu s pohonem plug-in hybrid je šetrný a čistý provoz s ohledem na životní prostředí, předcházení znečišťování ovzduší, snížení emisí a hluku, čímž se nepochybně přispěje ke zvýšení kvality života obyvatelstva v našem regionu.

Náklady na pořízení auta činily 786.784,11 Kč z toho dotace ze Státního fondu životního prostředí činí 200.000,- Kč v rámci výzvy č. 11/2019 na podporu alternativního způsobu dopravy v rámci tzv. čisté mobility a zbývající část je hrazena z Fondu investic organizace.

,,Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí‘‘

www.mzp.cz www.sfzp.cz

 

 

 

 

 

 

Číslo výzvy: 11/2019

Prioritní Oblast: 5. Životní prostředí ve městech a obcích

Podoblast: 5.2. Udržitelná městská doprava a mobilita

Podporované aktivity: 5.2.A Podpora alternativních způsobů dopravy

Cílem výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.